برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان

برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در تاجیکستان – دوشنبه

تاریخ برگزاری : 19 الی 23 آذرماه 83

شرکت کنندگان : حدود 30 شرکت

مساحت برگزاری : 800 متر مربع

ساعت بازدید : 9 صبح الی 17

محل برگزاری : کاخ باربد

برگزارکننده: شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد

 

برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران تاجیکستان – دوشنبه

تاریخ برگزاری : 3 لغایت 7 شهریور ماه 84

تعداد شرکت کنندگان : 34 شرکت

مساحت برگزاری : 700 متر مربع

برگزارکننده : شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد

 

برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان

مکان: دوشنبه – کاخ باربد – خیابان اسماعیل سامانی

زمان برگزاری: 4 لغایت 8 آبان ماه 85 معادل 26- 30 Oct.2006

مساحت نمایشگاه: 500 متر مربع فضای مفید در دو سالن به وسعت 2500 متر مربع

برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد با همکاری:

سازمان توسعه تجارت ایران

استانداری خراسان رضوی

سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه

اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان

 

برگزاری چهارمین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در تاجیکستان – دوشنبه

تاریخ برگزاری : 9 الی 13 آذرماه 90

تعداد مشارکت کنندگان: حدود 30 شرکت فعال در زمینه های مختلف

محل برگزاری : کاخ باربد

مساحت برگزاری : 800 متر مربع

برگزارکننده : نمایشگاه بین المللی مشهد

 

برگزاری پنجمین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در تاجیکستان – دوشنبه

تاریخ برگزاری: 30 آذرماه لغایت 3 دی ماه 98

محل برگزاری : کاخ باربد

تعداد مشارکت کنندگان : 80 شرکت

مساحت : 1200 مترمربع

برگزارکننده : شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد

info@expo.ir