نمایشگاه خارجی

 

 

نمایشگاه های برگزار شده
نمایشگاه های پیش رو:
دعوتنامه و فرم ثبت نام ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان – هرات دی ماه 99
دفترچه راهنما کشور افغانستان- هرات
دستورالعمل برگزرای ششمین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در هرات-افغانستان- 30 دی لغایت 03 بهمن ماه 1399
فرمهای تکمیلی ششمین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در هرات- افغانستان-30دی لغایت03 بهمن ماه1399
سوالات متداول
پیوندهای مفید

اطلاعات بیشتر

info@expo.ir