نمایشگاه خارجی

 

.

.

فهرست برنامه برپایی و آئین نامه اجرایی نمایشگاه قرقیزستان
صفحه اختصاصی نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان – بیشکک
فرم های نمایشگاه قرقیزستان – خرداد 1401
مجوز برگزاری نمایشگاه از وزارت صنعت، معدن و تجارت
 
گزارش ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان اسفند ماه 1400
سوالات متداول
پیوندهای مفید

اطلاعات بیشتر

info@expo.ir