پنجمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان – دوشنبه

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
پنجمین - - - (051) 35016716

 

فرم‌های ثبت‌نام اولیه

 

ردیف عنوان نمایشگاه تاریخ برگزاری محل برگزاری شماره تماس
1 پنجمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان – دوشنبه 30 آذر لغایت 03 دی ماه 98 تاجیکستان – دوشنبه

تلفن: 05135005000

نمابر: 05135018000

21 الی 24 دسامبر 2019

تلفن مستقیم: 05135016716

نمابر مستقیم: 05135017560

info@expo.ir