پنجمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان – دوشنبه

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
پنجمین - - - (051) 35016716

 

دستور العمل شرکت در نمایشگاه

فرم‌های ثبت‌نام اولیه

فرم های تکمیلی ثبت نام

معرفی کشور تاجیکستان در حوزه های مختلف

کاتالوگ شو

فرم سفارش اگهی در کتابچه نمایشگاه

 

ردیف عنوان نمایشگاه تاریخ برگزاری محل برگزاری شماره تماس
1 پنجمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان – دوشنبه 30 آذر لغایت 03 دی ماه 98 تاجیکستان – دوشنبه

تلفن: 05135005000

نمابر: 05135018000

21 الی 24 دسامبر 2019

تلفن مستقیم: 05135016716

نمابر مستقیم: 05135017560

info@expo.ir