تماس با ما

شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد:

مشهد: انتهاي بلوار وكيل آباد، بلوار نمايشگاه، محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد

 • صندوق پستی:

  9184313459

 • تلفن:

  05135005

 • فکس:

  05135018000

 • ایمیل:

  info@expo.ir


دفتر تهران :

 • صندوق پستی:

 • تلفن:

  02188694687

 • فکس:

  02188688175

info@expo.ir