مناقصه فضای سبز – مهرماه 97

تاریخ موضوع مهلت دریافت سند مهلت ارسال سند تاریخ بازگشایی
97/07/12 مناقصه فضای سبز - 97/07/22 15:30 97/07/23 10:00

زمان چاپ در روزنامه نام روزنامه / شماره صفحه بهای سند هزینه خرید اینترنتی دریافت اسناد
97/07/12 خراسان، شهرآرا - - دانلود

متقاضیان قبل از تکمیل و ارسال، مراجعه مجدد به سایت و مطابقت مدارک را با مدارک تکمیلی اعمال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

051-35005507

051-35005523

info@expo.ir