مشارکت در نمایشگاه بین المللی ساختمان سودان – خارطوم

مشارکت در نمایشگاه بین المللی ساختمان سودان – خارطوم

 

تاریخ برگزاری : 29 مهر لغایت 3 آبان 88

تعداد مشارکت کنندگان : 2 شرکت

متراژ پاویون : 24 متر مربع

info@expo.ir