برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عمان – مسقط

برگزاری اولین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عمان – مسقط

زمان: 30 بهمن لغایت 2 اسفند ماه 86

مکان: مرکز نمایشگاه های بین المللی عمان – سیب – مسقط

سازمان هاي حمايت كننده: سازمان توسعه تجارت ايران، سفارت جمهوري اسلامي ايران در مسقط، استانداري خراسان رضوي

تعداد شرکت های حاضر: 35 شرکت

مساحت کل: 1000 متر مربع فضاي مسقف

برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد

 

برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عمان – مسقط

تاریخ برگزاری: 13-16 بهمن ماه 87

ساعات بازدید: 10 لغایت 13 و 30/16 لغایت 20

سازمان هاي حمايت كننده: سازمان توسعه تجارت ايران، سفارت جمهوري اسلامي ايران در مسقط، استانداري خراسان رضوي

مکان برگزاری: مرکز نمایشگاه های بین المللی عمان – سیب – مسقط

تعداد شرکت های حاضر: 35 شرکت

مساحت کل: 1000 متر مربع فضاي مسقف

برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد

 

برگزاری سومین نمایشگاه اختصاصی ج .ا.ایران درمسقط  – عمان

تاریخ برگزاری : 5 لغایت 9 بهمن 88

تعداد شرکت کنندگان : 35 شرکت فعال در زمینه های مختلف

مساحت برگزاری : 800 متر مربع

مکان برگزاری : مرکز نمایشگاهی بین المللی عمان – مسقط

سازمانهای حمایت کننده : سازمان توسعه تجارت ایران ، استانداری خراسان رضوی ، سازمان بازرگانی استان خراسان رضوی ، سفارت جمهوری اسلامی در عمان

برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی مشهد

info@expo.ir