“بیست و دومین نمایشگاه تخصصی مبلمان، لوستر، روشنایی، دکوراسیون و معماری داخلی”

“بیست و دومین نمایشگاه تخصصی مبلمان، لوستر، روشنایی، دکوراسیون و معماری داخلی” با حضور شریعتی سفير جمهوري اسلامي ايران در جمهوري دموكراتيك كنگو و جمهوري كنگو، حاجی بگلو ریاست محترم شورای شهرستان مشهد مقدس، دبیریان رئیس محترم کمسیون اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در محل نمایشگاه بین المللی مشهد افتتاح گردید. زمان برگزاری : ١ لغایت ۴ دی ماه ١۴٠٠ ساعت بازدید : ١۶ الی ٢١

info@expo.ir