گزارش تصویری از مراسم‌ بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور وحیدی وزیر کشور به همراه مسئولین کشوری و استانی

گزارش تصویری از مراسم‌ بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور وحیدی وزیر کشور به همراه مسئولین کشوری و استانی در محل‌ نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید.

info@expo.ir