گزارش تصویری از “بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، تاسیسات و تجهیزات جانبی” و “نمایشگاه هیبریدی”

گزارش تصویری از “بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، تاسیسات و تجهیزات جانبی” و “نمایشگاه هیبریدی (ترکیبی هوشمندانه از نمایشگاه حضوری + نمایشگاه مجازی)”

زمان برگزاری: ١٨ لغایت ٢١ آبان ماه ١۴٠٠

ساعت بازدید : ١۵ الی ٢٠

با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی

info@expo.ir