گزارش تصویری از آماده سازی دوازدهمین نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین، پوشش های صنعتی، چسب و مواد شیمیایی، همزمان با چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت پلاستیک، ماشین آلات و صنایع وابسته

گزارش تصویری از آماده سازی دوازدهمین نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین، پوشش های صنعتی، چسب و مواد شیمیایی، همزمان با چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت پلاستیک، ماشین آلات و صنایع وابسته

زمان برگزاری : ٢٨ لغایت ٣١ تیر ماه ١۴٠١

ساعت بازدید : ١۶ الی ٢٢

 

info@expo.ir