نمایشگاه بین‌المللی مشهد میزبان مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌ جمهوری در هجدهمین سفر استانی رئیس جمهور محترم به استان خراسان رضوی

نمایشگاه بین‌المللی مشهد میزبان مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌ جمهوری در هجدهمین سفر استانی رئیس جمهور محترم به استان خراسان رضوی

بازدید حجت الاسلام والمسلمین صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌ جمهوری، نظری استاندار خراسان رضوی و ارجائی شهردار مشهد مقدس از ستاد پاسخگویی برخط و پردازش نامه های مردمی رئیس جمهور محترم در سفر استانی خراسان رضوی، مستقر در نمایشگاه بین المللی مشهد.

info@expo.ir