مراحل آماده سازی “بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته” هم زمان با “سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع لاستیک و پلاستیک، ماشین آلات و صنایع وابسته” و “یازدهمین نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین، پوشش های صنعتی، چسب و مواد شیمیایی و کامپوزیت ها”

مراحل آماده سازی “بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته” هم زمان با “سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع لاستیک و پلاستیک، ماشین آلات و صنایع وابسته” و “یازدهمین نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین، پوشش های صنعتی، چسب و مواد شیمیایی و کامپوزیت ها”

 

زمان برگزاری: ٢٠ لغایت ٢٣ مهرماه ١۴٠٠
ساعت بازدید: ١۵ الی ٢٠

 

info@expo.ir