فراخوان ایده ها و برنامه‌های اجرایی برای احیای کشف رود مشهد

رئیس کمیسیون حاشیه شهرشورای اسلامی شهرمشهد درحاشیه برگزاری دو نمایشگاه تخصصی در حوزه نهاده های کشاورزی و آب و فاضلاب بیان کرد: فراخوان ایده ها و برنامه‌های اجرایی برای احیای کشف رود مشهد رئیس کمیسیون حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد درحاشیه برگزاری دو نمایشگاه تخصصی در حوزه نهاده های کشاورزی و آب و فاضلاب مشهد گفت : این نمایشگاه به نظر می‌رسد فرصتی را می‌تواند مهیا کند تا شرکت‌های مختلفی که در صنعت کشاورزی دارای ایده‌های مختلف برای احیای کشف رود هستند، باآنها وارد مذاکره بشویم وایده‌ها و برنامه‌هایشان را دریافت کنیم،لذااز افراد صاحب نظر و فرهیختگان کشور درخواست میشود ایده ها و برنامه‌های اجرایی خود را برای احیای رود تاریخی کشف رود و تبدیل آن به یکی از فرصت های درآمد پایدار مشهد به مدیریت شهری این شهرارائه دهند. به گزارش ستاد خبری نوزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی (نهاده ها و سیستم های آبیاری) و هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت آب، فاضلاب و تجهیزات وابسته ” مجید طهوریان عسکری ” افزود: این در حالیست که ما امروز با بحران و چالش آب نیز روبرو هستیم. از طرفی یک طبیعت ویژه‌ای را که یادگار تاریخی هویتی شهر مشهد است نیز به نام کشف رود داریم که متاسفانه از ظرفیت آن نه تنها بخوبی استفاده نمی‌شود بلکه این ظرفیت به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است .  طهوریان عسکری با اشاره به آنکه   متاسفانه درحال حاضر کشت‌های نادرستی که از برداشت آب کشف رود اتفاق می‌افتد آسیب زا شده است، بیان داشت : این کشت ها برای زندگی بشری آسیب زاست و بعضاً محصولاتی که تولید می‌شود به غیر از مشهد به بیرون شهرنیز صادر می‌شود. رئیس کمیسیون حاشیه شهر شورای اسلامی شهرمشهد خاطر نشان ساخت: خوشبختانه این استقلال از طرف مجموعه شورا وجود دارد که  با توجه به مسئولیتی که در کمیسیون حاشیه شهر دارم به صورت ویژه به این موضوع بپردازم. زیرا عموماً کشف رود از بخش حاشیه شهر عبور می‌کند و تاثیر زیادی را هم در آن منطقه گذاشته است . وی ادامه داد : این فرصت خوبیست که در کنار شرکت‌های مختلف قرار بگیریم و امیدوارم بتوانیم در قالب چند میزگرد تخصصی ،این فضا را برای احیای کشف رودتاریخی در حوزه صنعت کشاورزی ، متناسب با جغرافیای خودش فراهم کند.  عضو شورای اسلامی شهر مشهد یادآور شد: همچنین این نمایشگاه به مجموعه مدیریت شهری می تواند، کمک کند. این در حالیست که در واقع حوزه مشارکتی که در حوزه درآمدهای پایداراست در سیاست های کلان ماهم این موضوع  قرار دارد. امیدوارم در مجموعه شهرداری مشهدنهایتا به سمت کسب درآمدهای پایدار حرکت کنیم. زیرا تمام دنیا در حوزه مدیریت شهری به این سمت حرکت کرده اند. وی تصریح کرد : با توجه به آن که درحوزه صنعت کشاورزی در جهان روز به روز شاهد پیشرفت های خوبی هستیم طبیعتاً مجموعه نمایشگاه حوزه صنعت کشاورزی دارای جذابیت‌های خاصی برای علاقمندان و فعالان این حوزه خواهد بود. طهوریان عسکری ادامه داد: از این رو امروز به حوزه کشاورزی صرفاً به معنای کشاورزی نگاه نمی‌شود،بلکه به عنوان یک صنعت واقعی به آن نگریسته می شود که این یک ظرفیت فوق العاده در حوزه اقتصاد به ویژه اقتصاد شهری است  . رئیس کمیسیون حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به آن که تلاش شورای شهر مشهددردوره ششم این بوده است که بالاخره باید مجموعه شهر از عصر درآمدهای غیر پایدار عبور کند، اظهار داشت: لذا مجموعه شهر باید خودش را وارد عصر درآمدهای پایدار کند . اگرچه  اتفاق سختی است اما باید یک روزی در دوران مدیریت شهری  این کارآغاز شود و بهترین زمان دوره ششم شورای شهر است . وی تاکید کرد: با توجه به آنکه لایحه درآمدهای پایدار هم توسط دولت و مجلس به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است یکی از صنعت‌هایی که کاملاً می‌تواند نقش موثر و چشمگیری را در حوزه درآمدهای پایدارتر برای مجموعه مدیریت شهری به ویژه شهر مشهد با توجه به ویژگی های خاص خودش ایفا کند حتماً حوزه صنعت کشاورزی است که تلاش می‌کنیم از این حوزه بهترین استفاده را برای تحقق بخشی از درآمدهای مدیریت شهری مشهد مقدس بهره ببریم.

 

info@expo.ir