بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی “صنعت ساختمان، تاسیسات و تجهیزات جانبی”

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی “صنعت ساختمان، تاسیسات و تجهیزات جانبی”

زمان برگزاری: ١٨ لغایت ٢١ آبان ماه ١۴٠٠

ساعت بازدید: ١۵ الی ٢٠

با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی

info@expo.ir