برگزاری سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع لاستیک، پلاستیک، ماشین آلات و صنایع وابسته هم زمان با یازدهمین نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین، پوشش های صنعتی، چسب و مواد شیمیایی و کامپوزیت ها

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه تخصصی “صنایع لاستیک و پلاستیک، ماشین آلات و صنایع وابسته” همزمان با “یازدهمین نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین، پوشش های صنعتی، چسب و مواد شیمیایی و کامپوزیت ها”

  • زمان برگزاری: ٢٠ لغایت ٢٣ مهرماه ١۴٠٠
  • ساعت بازدید: ١۵ الی ٢٠
  • با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی

 

 

info@expo.ir