برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته

برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی “قطعات خودرو و صنایع وابسته”

  • زمان برگزاری: ٢٠ لغایت ٢٣ مهرماه ١۴٠٠
  • ساعت بازدید: ١۵ الی ٢٠
  • با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی

 

info@expo.ir