بازدید مرتضوی معاون قضايي رئيس کل دادگستری خراسان رضوی درامور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

بازدید مرتضوی معاون قضايي رئيس کل دادگستری خراسان رضوی درامور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از پنجمین نمایشگاه تخصصی ورزش‌، تجهیزات ورزشی همزمان با یازدهمین نمایشگاه سراسری صنايع دستی و هنرهای سنتی خراسان رضوی.

info@expo.ir