بازدید مرتضوی معاون قضايي رئيس کل دادگستری خراسان رضوی درامور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و رضایی دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی

بازدید مرتضوی معاون قضايي رئيس کل دادگستری خراسان رضوی درامور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و رضایی دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی از بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران)، صنایع سرمایشی و گرمایشی

زمان برگزاری : ٢۵ لغایت ٢٨ خرداد ماه ١۴٠١

ساعت بازدید : ١۶ الی ٢٢

info@expo.ir