بازدید شهردار محترم مشهد در شب اختتامیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی گل،گیاه و باغبانی مشهد

بازدید شهردار محترم مشهد در شب اختتامیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی گل،گیاه و باغبانی مشهد

info@expo.ir