بازدید رجبی ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

بازدید رجبی ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از دوازدهمین نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین، پوشش های صنعتی، چسب و مواد شیمیایی، همزمان با چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت پلاستیک، ماشین آلات و صنایع وابسته

info@expo.ir