بازدید حاجی‌بگلو رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد و سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

بازدید حاجی‌بگلو رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد و سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران)، صنایع سرمایشی و گرمایشی

info@expo.ir