بازدید ارجائی شهردار مشهد مقدس به همراه منصوریان رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت و گردشگری شورای اسلامی شهر مشهد

بازدید ارجائی شهردار مشهد مقدس به همراه منصوریان رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت و گردشگری شورای اسلامی شهر مشهد از پنجمین نمایشگاه تخصصی ورزش و تجهیزات ورزشی همزمان با یازدهمین نمایشگاه سراسری صنايع دستی و هنرهای سنتی خراسان رضوی.

info@expo.ir