مجموعه كارگاهها

اين مجموعه شامل كارگاه هاي تخصصي غرفه سازي از جمله جوشكاري، نجاري، رنگ آميزي و…. مي باشد. كارگاه ها با امكان دسترسي مستقل به صورت مجموعه اي در محل ورودي غربي نمايشگاه جانمايي شده است . اين مجموعه در فضايي به وسعت 2000 متر مربع با زيربناي 1500 متر مربع فضاي مناسب و مجهزي را جهت استفاده غرفه داران، تامين نيازمندي هاي داخلي و همچنين ارائه خدمات به خارج از مجموعه را فراهم مي نمايد.

ادامه درحال بارگزاری در سایت …

info@expo.ir