مجموعه رستورانی هزار و یک شب

اين مجموعه تنها رستوران سنتي در منطقه گردشگري نمايشگاه است و با بهرهگيري از سنتهاي خراساني و فضاسازي و معماري خراسان طراحي شده است. در اين مجموعه علاوه بر پذيرايي غذاهاي سنتي منطقه كه شهرت و جذابيت بسيار دارد برنامه هاي جنبي مانند شاهنامه خواني، شبهاي شعر و موسيقي طرح ريزي شده و فضاها و امكانات خاصي نيز براي آن در نظر گرفته شده است. همچنين اين مجموعه در كنار باغ گياهان دارويي شرايط خاصي براي عرضه محصولات غذايي و دم نوشهاي محلي و سنتي فراهم مي كند.

info@expo.ir