مجموعه رستورانهاي ملل

اين مجموعه رستوران ها به صورت زنجيره اي و پراكنده در حاشيه پارك ساحلي، ميدان مركزي ، هتل اداري- تجاري بين المللي و ساير بخش هاي نمايشگاهي با زيربنايي در مجموع برابر با 4000/2800 متر مربع در اراضي به وسعت كلي10000/4000 متر مربع احداث مي گردد.
مجموعه رستوران هاي مذكور ضمن ارائه خدمات ويژه و منوهاي بين المللي در اختصاصي ترين موقعيت هاي مكاني با زيباترين زاواياي ديد، پاركينگ ها و دسترسي هاي اختصاصي، جايگاه ويژه و خاص خود را با حضور شركت كنندگان بين المللي در نمايشگاه و ساير گردشگران داخلي و خارجي تعريف مي نمايند و امكان رضايت هر فردي با هر مليت و سليقه اي را فراهم مي نمايند.

ادامه درحال بارگزاری در سایت …

info@expo.ir