مجموعه خدمات خودرويي پاژ

مجموعه مذكور در حاشيه پاركينگ نماشگاه بين المللي مشهد با دسترسي اختصاصي شامل خدمات كارواش، پمپ بنزين ، خدمات تعميرگاهي و كافي شاپ مي باشد. زيربناي مسقف پروژه 1500 متر مربع در زميني به مساحت 2800 متر مربع مي باشد. بهره گيري از جديدترين تكنولوژي و ايجاد فضاي لوكس و متناسب با شان مجموعه ، همچنين موقعيت مكاني جمعيت پذير آن از جمله امتيازات منحصر به فرد آن مي باشد.

info@expo.ir