سالن نمايشگاهي خيام

شركت نمايشگاه هاي بين المللي مشهد در راستاي اهداف و برنامه هاي بلند مدت خود كه همانا توسعه صنعت نمايشگاهي كشور مي باشد، طرح احداث سالن هاي نمايشگاهي جديد را در دستور كار خود قرار داده است.
سالن نمايشگاهي مذكور با رعايت استانداردهاي بين المللي نمايشگاهي با مساحت 10000 مترمربع در زميني به وسعت 9000 متر مربع احداث مي گردد. اين فضا شامل سالن نمايشگاهي، فضاهاي اداري ، اتاق كنفرانس و ساير خدمات پشتيباني مي باشد.
سالن خيام در محل سالن قديمي خيام در مجاورت سالن هاي مفاخر و به قرينه سالن 10000 مترمربعي فردوسي احداث مي گردد. اين سالن با چشم اندازي به ميدان مركزي نمايشگاه و در نهايت با اتصال به ساير سالن ها توسط سقفي از سازه فضايي و ايجاد حياط مركزي، كولوني سالن ها در فاز اول را تكميل مي نمايد.
سالن با سيستم سازه فضايي از جنس گوي و المان 3 لايه و سقف هاي كابلي اجرا مي گردد و جنس جداره ها اعم از سقف و ديوار ساندويچ پانل مي باشد. نماي سالن ها از جنس شيشه اسپايدري بوده و در بخش هايي از آن آلومينيوم كامپوزيت پانل به
كار رفته است.
همچنين سيستم تاسيساتي آن تهويه مطبوع با استفاده از امكانات و تجهيزات مدرن روز پيش بيني شده است.

info@expo.ir