بازار گردشگري پارت

بازار گردشگري پارت
اين بازار در حاشيه ورودي شمالي نمايشگاه و در فاصله بين دو ارتفاع اصلي نمايشگاه ايجاد مي گردد. (ميدان مركزي) در اين بازار به عنوان اولين بازار گردشگري كليه ملزومات مورد نياز گردشگران از ملزومات سفر، كمپينگ، ماهيگيري، كوهنوردي تا پكيچ هاي اطلاعاتي سفر و مواد آموزشي و نيز سوغات و هدايا و سوغات محلي عرضه مي گردد.
اين بازار در كاركرد اصلي خود مركزي براي ارايه تورهاي ويژه درون شهري و منطقه اي بر اساس پتانسيل هاي قوي شهر مشهد در جذب زائرين مي باشد.

ادامه در حال بارگزاری روی سایت…

info@expo.ir