باغ پروانه ها

با توجه به امكانات وسيع شركت نمايشگاه بين المللي مشهد در زمينه توليد و پرورش گل و گياه، ايجاد باغ پروانه ها به گونه اي استفاده بهينه از پتانسيل هاي موجود مجموعه مي باشد. اين پروژه كه در كشور منحصر به فرد مي باشد با مكان يابي خاص در زائرپذير ترين شهر كشور و قرارگيري در مسير ييلاقات و همچنين يكي از بزرگترين قطب هاي تجاري و نمايشگاهي، به عنوان نمايشگاهي دائمي، گامي در جهت اعتلاي شهر مقدس مشهد واهداف فرامنطقه اي شركت برمي دارد. باغ پروانه ها در زميني به مساحت 2000 مترمربع در حاشيه پارك ساحلي / كوه گرانيتي منحصر به فرد نمايشگاه با امكان دسترسي مستقل احداث مي گردد. درحاشيه اين پروژه باغ گياهان دارويي نيز مستقر مي گردد كه بر ارزش پروژه خواهد افزود.

info@expo.ir