چگونه نمایشگاه برگزار کنیم؟

 تاثیر  اقتصادی نمایشگاهها در دوره بحران اقتصادی

 

مدرس دوره: پروفسور “خوان پوچالت” ، دبیرکل انجمن نمایشگاه‌های اسپانیا (AFE)

 

مشخصات کلی و برنامه آموزشی

 

چگونه نمایشگاه برگزار کنیم؟

با نگاهی به مفاهیم کلی و نقش های مختلفی که در برگزاری نمایشگاه حائز اهمیت هستند.

 و

 تاثیر اقتصادی نمایشگاهها در دوره بحران اقتصادی

توضیحات: تحقیقات نشان داده که نمایشگاههای بزرگ در دوران بحران اقتصادی موفق تر از سایر رسانه های بازاریابی عمل کرده اند. نمایشگاهها برای رویارویی با بحران های اقتصادی چه راه حل هایی ارائه می دهند؟

هدف: بررسی  اهمیت صنعت نمایشگاهی در دوران رکود و بحران های اقتصادی

 

طول مدت دوره : یک روزه

محل برگزاری: هتل پردیسان مشهد

زمان : 9 شهریور1398

ساعت: 9 الی 18

info@expo.ir