نمایشگاه کالاهای ایرانی در ساحل عاج – ابیجان

نمایشگاه کالاهای ایرانی در ساحل عاج – ابیجان

 

تاریخ برگزاری : دی ماه 82

مساحت برگزاری : 50 متر مربع

info@expo.ir