مشارکت پاولیون ایران در یکصد و سومین و یکصد و چهارمین نمایشگاه چین

مشارکت پاولیون ایران در یکصد و سومین نمایشگاه چین

تاریخ برگزاری : 27 فروردین الی اول اردیبهشت 87 ( 15 تا 20 آوريل 2008 )

محل پاولیون ایران : سالن شماره 2/5

ساعات بازدید از نمایشگاه : 9 صبح 5 بعدازظهر

تعداد شرکت کنندگان ایرانی در نمایشگاه : 9 شرکت

متراژ شرکت کنندگان ایرانی : 100 متر مربع در فضای مسقف

تعداد بازدید کنندگان : 190.000 نفر

 

مشارکت در یکصدو چهارمین نمایشگاه كانتون چین همزمان با اعزام هیات تجاری

تاریخ برگزاری: 24 الی 28 مهرماه 87 (15 تا 20 اكتبر 2008 )

مكان : مجموعه ساختمان جديد نمايشگاه – پاژو (Pazhou Complex)

China Import & Export Commodities Fair

وسعت نمايشگاه : 700.000 متر مربع

تعداد شرکت کنندگان ایرانی در نمایشگاه : 6 شرکت

متراژ شرکت کنندگان ایرانی : 54 متر مربع در فضای مسقف

تعداد بازدید کنندگان : 200.000 نفر

info@expo.ir