یازدهمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری، یازدهمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری، تجهیزات پارکی، مبلمان شهری (28 آذرماه تا 1 دی ماه 1402)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
یازدهمین عطار 15 الی 21 شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق 051-37642330

info@expo.ir