ششمین نمایشگاه تخصصی ورزش، تجهیزات ورزشی (16 تا 19 آذرماه 1402)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
ششمین مفاخر - شرکت بارثاوا ابتکار یگانه 05138337821

info@expo.ir