بیست و سومین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته (24 تا 27 آبانماه 1402)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و سومین مفاخر- فردوسی - عطار 16 الی 21 شرکت ایده تجارت هرمس 021-54512

info@expo.ir