بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته (24 تا 27 مرداد ماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و دومین فردوسی - عطار 16 الی 22 شرکت ایده تجارت هرمس 02154512

info@expo.ir