بیست و سومین نمایشگاه تخصصی صنعت مبلمان، لوستر، روشنایی، دکوراسیون و معماری داخلی (نیمسال دوم) 13 تا 16 دی ماه 1402

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و سومین مفاخر - فردوسی - عطار 16 الی 21 شرکت آرتا نمانگر اردبیل 045-33248051

info@expo.ir