چهاردهمین نمایشگاه تخصصی لیزینگ (10 تا 13 اسفند ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
چهاردهمین مفاخر - فردوسی 16 الی 21 شرکت آروین تجارت میانه 3 - 38904401 (051)

.

استفاده از ماسک و ارایه کارت واکسن توسط مراجعه کنندگان،غرفه داران و بازدیدکنندگان جهت ورود به نمایشگاه بین المللی مشهد الزامی می‌باشد.

info@expo.ir