چهاردهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف (1 تا 4 آذرماه 1402)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
چهاردهمین مفاخر 16 الی 22 شرکت برتر ملل هیراد پارس 051-38911155

info@expo.ir