نمایشگاه ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران (27 تا 30 تیرماه 1402)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
دومین عطار 15 الی 20 رویداد قرن خاورمیانه 021-77237343

info@expo.ir