بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، یازدهمین نمایشگاه تخصصی نوشیدنی ها، صنایع و ماشین آلات وابسته، یازدهمین نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات، پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی (8 تا 11 آذرماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و دومین مفاخر - فردوسی 16 الی 21 شرکت برساز رویداد پارس 05131519

info@expo.ir