نوزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و باغبانی (26 تا 30 اردیبهشت ماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
نوزدهمین مفاخر- فردوسی -فضای باز 16 الی 22 سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی 38795330-38795310(051)

info@expo.ir