شانزدهمین نمایشگاه تخصصی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته (25 تا 28 مردادماه 1402)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
شانزدهمین فردوسی 16 الی 21 شرکت بارثاوا ابتکار یگانه 051-38337821

info@expo.ir