دوازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف (09 تا 12 دی ماه 1400)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
دوازدهمین مفاخر 11 الی 18 شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین 38911155 (051)

info@expo.ir