بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران) صنایع سرمایشی – گرمایشی (25 تا 28 خردادماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
بیست و سومین مفاخر - فردوسی - عطار 16 الی 22 سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی 05138795310-38795330

info@expo.ir