دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بیشکک – قرقیزستان (20 تا 23 شهریور ماه 1401)

info@expo.ir