دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بیشکک – قرقیزستان (28 تا 31 خرداد ماه 1401)

info@expo.ir