هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ماشین آلات، مکانیزاسیون) ( 12 تا 15 بهمن ماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
هجدهمین فردوسی - مفاخر - عطار 14 الی 20 شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین 051-36158

info@expo.ir