چهارمین نمایشگاه تخصصی عرضه مستقیم محصولات ارگانیک،گواهی شده،گیاهان دارویی و مواد غذایی سالم ( ارگانو فود ) همزمان با جشنواره غذا ( 4 تا 7 اسفندماه 1401)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
چهارمین مفاخر- فردوسی - 15 الی 20 شرکت برساز رویداد پارس 051315119

info@expo.ir