هفدهمین نمایشگاه تخصصی برق الکترونیک تجهیزات و صنایع وابسته (19 لغایت 22 خردادماه 1403)

دوره سالن ها ساعت بازدید برگزار کننده تلفن
هفدهمین فردوسی - 16 الی 21 شرکت بارثاوا ابتکار یگانه 051-38337821

info@expo.ir